Hoe kan ik mijn team nu nog effectiever laten samenwerken?

Hoe blijf ik mijzelf continu ontwikkelen?

Hoe leer ik mijn gedrag te herkennen en blijvend te beïnvloeden?

Hoe kan ik effectiever communiceren?

De contextuele aanpak

Het Contextuele gedachtengoed is gebaseerd op het Contextuele model binnen de familietherapie. Dit model is een wetenschappelijke methode die in de jaren zestig van de vorige eeuw is ontwikkeld en geïntroduceerd door prof. Iván Böszörményi-Nagy (1920-2007). Het gaat ervan uit dat een aanpassing van menselijk gedrag in de toekomst alleen effectief is als er begrip is van gedrag uit het verleden en heden. Immers, het gedrag in het heden is een resultante van ervaringen uit het verleden. Alleen zo ontstaat bewustwording, en kan een bestendige en blijvende gedragsverandering in de toekomst worden gerealiseerd.

Het contextuele model vormt de ideale basis voor toepassing binnen het bedrijfsleven, waar op alle fronten interactie op elkaars gedrag een grote rol speelt.


Professor Nagy’s contextuele model van de vier dimensies

1. DE DIMENSIE VAN DE FEITEN

Je kunt hier denken aan: Waar ben ik geboren? Hoe oud ben ik? Lichaamslengte, samenstelling van je team/bedrijf. Maar ook aan: helderheid van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Wie levert wat aan wie wanneer?


Voorbeelden

 • Geschiedenis en aanleg karakter
 • Organisatiestructuur
 • Helderheid van afspraken


2. DE DIMENSIE VAN DE INDIVIDUELE PSYCHOLOGIE

Je kunt hier denken aan: Hoe is de psychologische motor onder de moterkap? Hoe ben je psychologisch ontwikkeld? Het vermogen om samen te werken, te vertrouwen.

Voorbeelden

 • Rationeel Emotieve Therapie (RET)
 • Theorieën over overlevingsstrategie
 • Behoeftetheorieën


3. DE DIMENSIE VAN DE COMMUNICATIEPATRONEN

Je kunt hierbij denken aan hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Gedrag van de ene persoon roept gedrag op van de andere en vice versa. Voorbeelden zijn de Drama-driehoek, of termen als Duivelse dialogen.


Voorbeelden

 • Systeemtheorie
 • Familie- en organisatieopstellingen
 • Transactionele Analyse (TA)


4. DE DIMENSIE VAN DE RELATIONELE ETHIEK

Ieder mens heeft een basiskompas ontwikkeld in de onderlinge balans van het rechtvaardig of onrecht- vaardig geven en ontvangen. Je komt in beweging door de werking van dit kompas, in wat je wel of niet rechtvaardig vindt. Je wordt dus wel of niet in je kracht gezet. Je geeft en ontvangt erkenning voor gedane investeringen door deze zichtbaar te maken.


Voorbeelden

 • Recht en onrecht in geven en ontvangen
 • Loyaliteiten als drijfveer
 • Roulerende rekening en transgenerationele rekeningen


Elk van deze dimensies heeft relaties met de andere drie, maar ze zijn niet onderling inwisselbaar of vervangbaar. Het model erkent juist de relationele ethiek – of de ‘rechtvaardigheid’ binnen relaties – als geïntegreerd conceptueel en methodisch principe. Door de benadering vanuit de 4e dimensie ontstaat er dus inzicht in je eigen relationele ethiek en dat geeft weer zicht op ons eigen gedrag in het heden. Een logisch gevolg hiervan is, dat bewustwording de mogelijkheid biedt ons gedrag in de toekomst blijvend en bestendig te beïnvloeden.

De eerste drie dimensies zorgen ervoor dat je mensen en hun gedrag begrijpt. Benadering vanuit de vierde dimensie maakt duidelijk hoe werkelijke verandering kan plaatsvinden. De ervaren rechtvaardigheid in wat je geeft en ontvangt, kan in gesprekken worden beïnvloed. Zo kunnen mensen op een nieuwe manier zichtbaar worden en van betekenis zijn voor elkaar.

In onderstaand model wordt de werking van de 2e en de 3e dimensie verder tot uitdrukking gebracht.


Ster van verbinding


Onderstaande Grondwet passen wij toe als wij in teamverband de onderlinge samenwerking gaan bespreken.


Grondwet van Samenwerking


1. VERANTWOORDELIJKHEID

Net als iedereen heb je recht op je eigen verantwoordelijkheid. Door verantwoordelijkheid te dragen tel je mee en word je bevestigd in je volwassen-zijn. Als volwassene neem je verantwoordelijkheid voor de consequenties van je gedrag.

2. IDENTITEIT

Je mag zeggen wat je zegt, voelen wat je voelt en vinden wat je vindt. Dat staat niet los van je eigen verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen voor samenwerking wil zeggen dat je wilt meebuigen om samen tot oplossingen te komen.


3. RESPECT

Je toont respect voor de verschillen. Je bestrijdt ze niet, omdat je er niet mee om kunt gaan. Je benut ze, want juist in de verschillen liggen mooie kansen voor samenwerking.


Alle activiteiten van iMovere zijn gebaseerd op de analytische wijze waarop kennis over en inzicht in menselijk gedrag wordt overgedragen. Hierdoor realiseren deelnemers in korte tijd grote effecten op alle gebieden waar menselijke interacties een rol spelen; zoals leidinggeven, coachen, onderhandelen, verkoopprocessen, innoveren en creatief denken.